22 juli, 2016

”Vi vill hitta, rationalisera och bygga”

Mikael Ahlström är en av pionjärerna i den nordiska private equity-världen. Och han ser möjligheter i allt – från verkstäder och däck till miljonprogramsbostäder och mikrolån.

Av webbtanten I Aktivt ägande

Mikael Ahlström startade Procuritas 1986 när han efter några år i USA flyttade till Danmark via elitskolan INSEAD utanför Paris. 1986 var Sverige ännu inte medlem i EU och då var det lättare att bedriva internationella affärer från grannlandet.
– Procuritas var det första private equity-företaget i Norden.
Ahlström gillade inte den svenska byråkratin och regleringarna 1986 och han är ärligt talat inte heller överdrivet förtjust i dagens situation.
– Jag är ingen administratör, säger han något undvikande när jag frågar om det är något särskilt som han tänker på.
När vi möts på Procuritas kontor på Biblioteksgatan i Stockholm
talar han däremot med stor entusiasm om de företag som Procuritas arbetar med.
– Vi har köpt den största plåt- och lackfirman RM Bilservice, som hade en omsättning på 60 miljoner kronor, och nu förvärvar vi andra, mindre företag i samma bransch i hela landet. Målet är att om tio år ha en omsättning på 2-3 miljarder kronor.
Att konsolidera industrier har han lyckats med tidigare. 2009 köpte Procuritas Däckia från Goodyear Dunlop Europe. Några år senare såldes bolaget vidare till Pirelli.
– Att hitta, rationalisera och bygga är hjärtat i det vi vill göra.
Ahlström ser sig inte som fondförvaltare utan som bolagsbyggare. Han känner sig ganska oförstående inför det faktum att det i Sverige inte finns en bred insikt om vilken vital roll private equity spelar för värdeskapandet i den svenska ekonomin och för att svenska företag ska förbli konkurrenskraftiga.
– Under de 30 år vi verkat har vi gjort närmare 40 förvärv där vi skapat värden.
Han har också gjort många egna investeringar, själv eller tillsammans med andra. Dit hör till exempelsatsningar på en rad framgångsrika svenska filmer som Millennium-trilogin, Snabba Cash, Hundraåringen och En man som heter Ove.
Tillsammans med en grupp resursstarka investerare köpte Ahlström för några år sedan ett stort bostadsområde i Alby söder om Stockholm från Botkyrka kommun. Han berättar med entusiasm om hur man arbetar i detta miljonprogramområde:
– Vi har huvudkontoret där och hälften av de anställda bor där.

Från hemsidan:
Genom att bredda perspektivet och tänka innovativt, genom att stötta lokala initiativ och minska avståndet mellan boende och ägare, vill vi bidra till att människor trivs och känner sig stolta över sitt område. Nöjdare boende ökar värdet på fastigheterna. Alla vinner på en sådan utveckling.
Bostadsområdets ägarbolag Byggmästare Anders J Ahlström är i dag börsnoterat med ett börsvärde på cirka 570 miljoner kronor.
Ahlström berättar om Charity Rating, som han startat för att samla information om hundratals ideella organisationer och hur de förvaltar sina medel.
Han har också engagerat sig i stiftelsen CHELHA som arbetar för att främja demokratiutveckling genom utbildning. Likaså i Ahlén & Partners som investerar i micro finance i utvecklingsländer.
– Vi är minoritetsägare, men jag ser det som en viktig verksamhet som också den tillför samhället positiva värden.