18 augusti, 2016

”Vi arbetar tillsammans med våra investeringar”

”Riskkapitalisternas” roll handlar allt mindre om kapital – och allt mer om att utveckla bolagen långsiktigt. – Vi är aktiva ägare. Det är helt centralt för oss, säger IK:s Alireza Etemad.

Av webbtanten I Alla kapitel

Morgondagens private equity-företagare är en integrerad del av det etablerade svenska näringslivet.

Det är en slutsats som man kan dra av ett samtal med Alireza Etemad på IK Investment Partners.

Han kom till IK från SEB där han hade varit i nio år.

  • Jag gillar att att jobba i team. Därför passar IK mig som handen i handsken. Det finns en stark känsla av samhörighet både kollegor emellan och mellan IK och våra portföljbolag.
  • Vi arbetar tillsammans med våra investeringar. Det handlar om att utveckla företag och deras affärsmodeller, ledare och medarbetare. När vi genomför ett förvärv är det ofta just ett mer långsiktigt utvecklingsperspektiv som vi kan bidra med. Att tänka tio till femton år fram i tiden eller till och med ännu längre!

IK gjorde sin första investering redan 1989 och bland de 30 svenska investeringarna finns tidigare portföljbolag som Alfa Laval, Intrum Justitia, Myresjöhus, Nobia och Oriflame.

För IK har strategiskt operationellt fokus varit en viktig del av verksamheten redan från start. Men med åren har det kommit att bli allt mer centralt.

  • Det team som man kan kalla våra interna managementkonsulter etablerades tidigt i vår historia här i Sverige men har i dag växt till en internationell organisation, säger Alireza Etemad.

Denna utveckling inom IK illustrerar hur hela private equity-branschen förändrats. Det fokus som tidigare fanns på branschens finansiella förmåga har ersatts av ett tydligt industriellt och operativt fokus.

Företag som önskar att expandera väljer i dag ofta private equity för kompetensen snarare än för kapitalbehovet – även om den aspekten ibland också kan spela en roll. Men för den som bara söker kapital finns i dag andra, förmodligen mer lättillgängliga källor.

Alireza Etemad beskriver IK som industrialister som skapar värde med hjälp av sin expertis och sin ”verktygslåda”.

  • Vi har en stor verktygslåda för företag som behöver vår hjälp. IK har verkat i snart 30 år och gjort över hundra företagsförvärv. Det har gett oss en stor kunskap som i allt väsentligt är operationellt. Vi är tolv partners och vi jobbar som en familj, vi gör affärerna tillsammans.
  • Vi är aktiva ägare. Det är helt centralt för oss.

En annan förändring som skett i private equity-branschen på senare år är den ökade betydelsen av ESG och CSR – inte minst i Norden. Något som också märks i IK:s arbete med sina portföljbolag:

  • ESG innebär att vi kombinerar förändrade krav från omvärlden med möjligheter att skapa värde för våra investerare. Det är en ren självklarhet för oss, säger Alireza Etemad.

Han konstaterar också att innehavstiden har stigit för många av aktörerna i branschen:

 

  • Vi ser andra fonder med en längre investeringsperiod. Det ställer andra krav på ägare, bland annat när det gäller långsiktig strategi men också hur man skapar värde.