18 augusti, 2016

Traditionella investeringar hade aldrig kunnat ge samma avkastning

Med 16-17 procent i årlig avkastning har Skandias riskkapitalsatsningar varit mycket framgångsrika. Ändå väljer få institutioner att följa efter. – Det är närmast obegripligt, säger Skandias private equity-ansvarige Roger Johanson.

Av webbtanten I Aktivt ägande

Pensionsjätten Skandia är den svenska institution som har störst kunskap om och erfarenhet av att arbeta med venture capital och private equity.

På 1980-talet var man den första investeraren som gick in med kapital i Nordic Capital och Industri Kapitals (IK Investment Partners) första fonder.

2007 beslutade man att öka andelen investeringar av denna sort från 2 procent till 10 procent av balansräkningen. Året därpå kom beslutet att satsa 4 procent på infrastrukturinvesteringar.

Roger Johanson är sedan mer än ett decennium ansvarig för Skandias investeringar i venture och infrastruktur. Hans bakgrund är ovanlig bland investerare: han är molekylärbiolog från KTH och hade tidigare bland annat varit vd för ett venture-finansierat bioteknologiskt företag.

Arbetet har varit mycket framgångsrikt. Under de senaste tio åren har avkastningen i snitt varit cirka 16-17 procent varje år och slår med rejäl marginal olika börsindex.

 • Det är närmast obegripligt att så få svenska institutioner väljer att investera inom private equity, säger Roger Johanson när vi träffas i Skandiahuset på Lindhagensgatan.

Någon enkel förklaring till att Skandia är så pass ensamt finns knappast, men en gissning är att det handlar om en blandning av okunnighet och rädsla för olika sorters risker.

 • Men Skandias kunder gillar att vi arbetar med detta! För våra kunder, dagens och morgondagens pensionärer, är det ju av avgörande betydelse att Skandia ger god avkastning på det kapital – drygt 500 miljarder kronor – som vi förvaltar.
 • Vi skulle aldrig kunnat ge dem denna avkastning om vi bara sysslat med traditionella investeringar exempelvis i börsbolag med kvartalslogik.
 • Våra investeringar skapar tillväxt, nya bolag, nya jobb.

Men, påpekar han, det tar tid att bygga upp en framgångsrik verksamhet.

 • Hade vi inte från starten fått ett långsiktigt mandat att bygga upp den hade det inte gått, säger Roger Johanson.

Han  tycker att både medieklimatet och det politiska klimatet är bättre i dag vad gäller riskkapital. Och han är glad över att den svenska regeringen i dag har en näringsminister, Mikael Damberg, som lyfter betydelsen av den svenska riskkapitalbranschen.

 • Även Prins Daniel gör en viktig insats när han med god kunskap i olika sammanhang förklarar vad det handlar om.

Skandia har nu investeringar i riskkapital som uppgår till ca 38 miljarder i 180 fonder.  Investeringarna i venture uppgår till 12 miljarder i ca 100 fonder varav ca 5,5 miljarder i svenska venture-bolag. Få känner till det, men Skandia är en av de tyngsta investerarna i unga teknikbolag i Norden.

 • Det finns enorma affärsmöjligheter i de gränssnitt som ny digital teknik öppnar till exempel vad gäller finansiell verksamhet. Det är här framtidens tillväxt finns, säger Roger Johanson.

Allt fler av de etablerade buyout-fonderna har börjat intressera sig för venture. Till exempel har EQT startat en venture-fond för att skaffa sig mer kompetens.

 • Jag tycker detta är en god och intressant utveckling.

 

Finns det inga problem med relationerna till fonderna?

 • Den fråga som många reser i samtal med mig handlar om avgifterna. Men i dag är transparensen så stor att det inte finns någon anledning för mig att avstå. Dock har vi nu något ökat våra direktinvesteringar i en del företag. Det betyder att man till exempel som nyligen i bolaget Klarna gått in med direkt Skandiaägande som komplement till det ägande man har via investeringar i en nordisk och en amerikansk fond.

Vissa utländska pensionsförvaltare har slutat investera via andras fonder för att i stället driva fonder och investeringar i egen regi.

 • Men det kräver en mycket stor, kompetent organisation och jag är tveksam om man kan nå samma kompetens som i fondbolagen. Men vi får väl se med tiden, säger Roger Johanson.

Skandias venture-placeringar går fortsatt i hög grad till fonder i USA (cirka 70 procent) även om andelen attraktiva europeiska fonder snabbt ökar.

 • För de svenska företag som fonderna investerar i betyder detta goda utvecklingsmöjligheter. Men det finns också en annan aspekt som man lätt glömmer, nämligen att svenska företag får goda internationella kontakter på ägarnivå, vilket får långsiktigt goda konsekvenser.
 • Ett annat positivt tecken är att aktiva svenska så kallade family offices nu ökar snabbt. Det är förmögna familjer som sätter upp professionella organisationer för sina investeringar. Dessa är ett värdefullt komplement eftersom de också är långsiktiga.