7 juni, 2016

Sverige ny hemvist för Altors senaste fond

Altor Equity Partners tre första fonder har sin juridiska hemvist på Jersey. Men med den fjärde återvänder man till Sverige – trots en viss skepsis från investerarna. – Vi är övertygade om att det går att ha en fond med svensk hemvist, säger Stefan Linder på Altor.

Av webbtanten I Aktivt ägande

När jag frågar Stefan Linder, partner på Altor Equity Partners, om det är något som han tycker är frustrerande med sitt jobb funderar han en liten stund och svarar sedan så här:

 • Inte i jobbet i sig, snarare i att vi som ägarform ännu inte lyckats få fram den nytta vi faktiskt gör i de företag vi äger.
 • Det som gör mitt arbete allra mest stimulerande är den del av jobbet där jag arbetar tätt tillsammans med ledningen i företagen vi investerat i. Det är då jag på allvar känner att vi skapar nytta och värde för svenska företag.

Medier drivs mer av de hårda nyheterna, när något köps eller säljs vilket gör att ”hur det egentligen går till” inte blir särskilt omskrivet.

Det tycker Stefan Linder är synd med tanke på utvecklingen av private equity i Sverige. I dag finns det många fler aktörer och mycket större resurser, särskilt hos de största fonderna, än för 15-20 år sedan. Det innebär att man kan bidra ännu mer till utvecklingen av de bolag man äger och därigenom näringslivet i Sverige än tidigare.

 • Mer resurser innebär bättre företag som kan expandera snabbare och ge fler jobb.

Stefan Linder började på IK 1996 och följde med Harald Mix därifrån över till Altor när företaget grundades 2003.

 • Under de första åren arbetade vi på att bygga upp portföljen och investerade i flertalet bolag. Sedan kom finanskrisen 2008 och de bolag vi gått in i var inte redo för en exit än. Det var en utmaning att gå in i krisen med en så stor portfölj men vi jobbade hårt tillsammans med bolagen och kunde med gemensamma krafter återbygga värden, omsättning och lönsamhet. Det var slitsamt, men det gav bra resultat i företagen.
 • Över huvud taget har private equity klarat finanskrisen väl.

Altors tre första fonder har sin juridiska hemvist på Jersey. Den brittiska kanalön är bas för otaliga fonder vars investerare kommer från många olika länder. Genom att placera fonden på Jersey undviks att investerarna dubbelbeskattas både där fonden är placerad och i det egna hemlandet. Även om en majoritet av alla länder har dubbelbeskattningsavtal som gör att skatten återbetalas innebär det kostnader i tid och administration. Jersey har en lagstiftning som underlättar dessa processer. Investerarna skattar sina vinster när de tas hem till det egna hemlandet.

Altors fjärde fond är placerad i Sverige och har därmed vad Linder kallar ”en svensk struktur” byggd på aktiebolag. Det innebär också att den svenska Finansinspektionen är tillsynsmyndighet.

 • Hemvisten på Jersey har onekligen väckt både misstänksamhet och kritik, trots att det egentligen inte är något konstigt med arrangemanget.
 • En del av våra investerare accepterade inte att vår fond har en svensk struktur. De anser att det finns en bristande förutsägbarhet och litar inte på den svenska politiken. Skatteverkets agerande mot Altor Equity Partners och processer mot en del av oss enskilda individer har tyvärr inte hjälpt till att minska den misstron.
 • Vi är dock övertygade om att det går att ha en fond med svensk hemvist. Det finns en stor transparens och fondens investerare är fortsatt trygga.

Altors fjärde fond har precis som tidigare fonder investerare från USA, Skandinavien och övriga Europa. Investerarna är ofta till exempel universitetsstiftelser eller pensionsfonder.

 • Samma investerare följer oss från fond till fond, det är ett bra tecken på att de är nöjda med oss och de investeringar vi gör.
 • Vi var först bland de större aktörerna med en svensk struktur, men jag tror det blir fler. Vi har visat att det fungerar.

Bland de framgångsrika investeringar som Altor gjort genom åren finns industriföretaget PIAB. Företaget har utvecklat en vakuumteknologi som gör det möjligt för kunder som Tesla, Nestlé och Amazon att förflytta allt från chipspåsar till flygplanssidor på ett säkert och energieffektivt sätt. I december såldes PIAB till EQT efter nästan tio år i Altors portfölj.

E-handlaren Dustin, som man gick in som huvudägare i 2006, säljer IT-produkter med tillhörande tjänster till främst små och medelstora företag. Bolaget är numer börsnoterat – men Altor äger fortfarande en aktiepost.

 • Under Altors ägarperiod har Dustins erbjudande utvecklats på flera sätt och företaget har gjort en imponerande resa, säger Linder.