18 augusti, 2016

Riskkapitalägande leder inte till arbetslöshet

Anställda i private equityägda företag löper inte större risk än andra att bli av med jobbet. Det visar Joacim Tågs forskning om riskkapitalets roll i ekonomin.

Av webbtanten I Aktivt ägande

Joacim Tåg, disputerad på Svenska handelshögskolan i Helsingfors, forskar vid Institutet för Näringslivsforskning om private equity-fondernas roll i ekonomin.

I sin forskning har han framför allt intresserat sig för vad som hänt i svenska företag när de ägts av private equity. Hans sammanfattande bild är att utköpsbolagen skapar värde genom aktiv ägarstyrning, kapitalinjektioner och operationell professionalisering. Private equity-företagens fokus ligger på att driva portföljbolagens affär och att öka deras lönsamhet.

Däremot finns inga belägg för att private equity-ägande minskar de långsiktiga investeringarna eller att uppköp skulle ske enbart på grund av skattefördelar.

Ändå hävdas ibland i debatten att andra ägare – till exempel de stora försäkringsbolagen – lika gärna skulle kunna fylla samma roll som private equity. Det vill säga direkt bidra med kapital till företagen.

Tåg menar att försäkringsbolagen agerar genom utköpsbolagen och att detta är en rimlig arbetsfördelning. Även om det finns några utländska försäkringsbolag, bland annat i Kanada, som nu valt att sätta upp utköpsbolag ”in house”.

Tågs mest uppmärksammade forskning har handlat om private equity-ägandets effekt på de uppköpta företagens anställda. Forskningen, som snart utkommer i den ansedda tidskriften Journal of Labor Economics, visar att arbetslöshetsrisken inte ökar för de anställda generellt sett, men att det finns grupper av anställda som löper större risk att bli arbetslösa. Private equity-bolag tenderar att modernisera och investera i ny teknologi, vilket gör att anställda som utför arbetsuppgifter som är rutinmässiga eller går att flytta utomlands kan hamna i kläm. I och med moderniseringen ökar produktiviteten i företagen efter uppköpen.

Företagsägandet i USA skiljer sig i betydande avseenden från det vi är vana vid i Sverige. I Sverige finns det fortfarande tämligen starka huvudägare också till stora börsbolag, något som inte är lika vanligt i USA.

I en av Tågs och hans kollegors senaste rapporter tittar man på den amerikanska börsen och noterar att många (oftast huvudägarlösa) bolag köps ut från börserna av private equity-bolag. Analysen visar att om medborgare inte kan ta del av företagsvinster genom att äga börslistade bolag kan detta minska stödet för en näringslivsvänlig politik. I sin tur kan detta leda till minskad investeringsvilja bland företag.

Tåg understryker att detta är en studie fokuserad på förhållandena i USA. Något av detta har hittills inte märkts i Sverige. Här har ju tendensen snarare varit att private equity ser till att börsnotera sina portföljbolag.

I en annan studie undersöker Tåg med medarbetare frågan om huruvida utköpsbolagen åtnjuter skattefördelar jämfört med industribolag. Här, menar Tåg, finns en problematik eftersom ränteavdragen tenderar gynna utköpsbolagen. Risken är att ränteavdragen blir ett substitut för produktivitetsskapande insatser.

I slutet av vårt samtal sammanfattar Tåg med att konstatera att private equity i dag är en hälsosam bransch i ekonomin och att branschen i dag är mer mogen och mer stabil än tidigare.

Detsamma gäller venture capital och där påpekar han särskilt att forskningen visat att det inte är negativt för jobbskapandet i Sverige att utländska venture capital-bolag investerar i svenska bolag.

 

Direktlänkar till senaste de versionerna av studierna som är relevanta:

Klicka för att komma åt OlssonTag2016.pdf

Klicka för att komma åt LjungqvistPerssonTag2016.pdf

Klicka för att komma åt NorbackPerssonTag2015_Tax.pdf

Klicka för att komma åt Tag2010.pdf