6 juli, 2016

Private equity har varit bra för den svenska börsen

Private equity behövs i näringslivet. Det menar Tredje AP-fondens vd Kerstin Hessius, tidigare vice riksbankschef och vd för Stockholmsbörsen. – Jag tror på mångfald. Det skapar bättre och mer konkurrenskraftiga bolag.

Av webbtanten I Aktivt ägande

Tredje AP-fondens vd Kerstin Hessius har en närmast unik överblick över svensk kapitalförvaltning.

Hessius hade varit vd för Alfred Berg Transferator och Östgöta Enskilda Kapitalförvaltning innan hon 1999 blev en av fem vice riksbankschefer på en tvåårig mandatperiod. Hon ville inte kandidera för en ny mandatperiod utan blev därefter vd för Stockholmsbörsen innan hon den 1 september 2004 blev vd för Tredje AP-fonden.

Fondens portfölj av onoterade investeringar, som riskkapitalbolag, uppgår i dag till cirka 10 miljarder kronor, ungefär 3,6 procent av fondens kapital. Bengt Hellström, tidigare EQT, arbetar med den onoterade portföljen där man gör 7-8 investeringar per år.

I huvudsak har man investerat i private equity, det vill säga utköpsfonder. Men ungefär 20 procent består av investeringar i fonder för venture capital och growth capital.

Hessius:

I början fanns det en ambition att vi skulle ha både en geografisk spridning och en branschspridning. Men det visade sig snart att det riktigt avgörande var att hitta bra förvaltare.

Bengt Hellström arbetar tillsammans med en medarbetare med den onoterade portföljen.

  • Det fungerar bra. Vi gör de affärsmässiga bedömningarna. Sedan använder vi advokathjälp för det rent legala perspektivet på avtalen med fonderna. Vi gör 7-8 investeringar per år, säger han.

Satsar AP3 främst på fonder vars rådgivningskontor finns i Stockholm?

  • Jag tror, säger Hellström, att vi är mindre inställda på sådana lokala kontakter än till exempel de investeringar som AP3 gör i noterade aktier och fastigheter.
  • Ungefär 5 procent av det vi investerat går till fonder som är i SEK och våra investeringar i mindre fonder är mer svenskrelaterade.

I likhet med de andra statliga pensionsfonderna får bara max 5 procent av fondernas tillgångar investeras i onoterade företag (exklusive fastigheter). Det skapade problem för AP3 under finanskrisen som började hösten 2008. Eftersom värdet på portföljen med börsaktier föll kraftigt kom andelen onoterade investeringar att öka från cirka 4,5 procent till 6 procent. Det betydde att man under två års tid, mellan 2010 och 2012, inte gjorde några nya investeringar i onoterade aktier.

  • Private equity-fonderna klarade sig mycket bättre, men det beror bland annat på att de inte värderas på samma sätt som aktier på börsen, förklarar Hessius.

Begränsningen på 5 procent i onoterade investeringar är lagreglerad. Är det en för rigid regel – hade det varit vettigare med till exempel en regel där gränsen i stället innebar att man kunde ligga inom ett visst intervall mätt i procent?

Hessius menar att en sådan reglering vore rimligare.

Hur ser du på ”riskkapitalets” roll i näringslivet?

  • Jag tror på mångfald. Det behövs olika ägarstrategier för olika företag i olika faser av sin utveckling. För vissa verksamheter är det bra att kunna arbeta med sin strategi i fred, det vill säga utan spritt ägande och krav på kontinuerlig transparens till marknaden som det är på börsbolag.
  • Jag tror att denna mångfald skapar bättre och mer konkurrenskraftiga bolag.

Riskkapitalföretagens sätt att sköta sina omvärldsrelationer är mycket bättre i dag än för ett antal år sedan, tycker Kerstin Hessius:

  • De har varit lyhörda. ESG, Environmental, Social and Governance, har vi  diskuterat med private equity-fonderna sedan 2008 och blivit positivt bemötta. Idag ställer vi samma krav på fonderna som på börsbolagen.

Hur ser avkastningen från de alternativa investeringarna ut? Är avgifterna till förvaltarna för höga?

  • – Som alla investerare är vi såklart angelägna om att hålla nere kostnaderna, men i slutändan är det nettoavkastningen  som räknas. Vi har högre avkastningskrav på förvaltning som kostar mer, förvaltningskostnaderna kan inte försvaras om avkastning endast motsvarar aktieavkastningen på börsen. Därför är vi extra noga med vilka vi investerar

 

Hur såg det ut under åren då du var börschef?

  • Då lärde jag känna private equity väl eftersom det nästan bara var de som då såg till att notera bolag. Nu, fjorton år senare, kan jag konstatera att det blivit bra börsbolag. Man har noterat kvalitetsföretag. Det är bra för den svenska börsen!