7 juni, 2016

Politiska hinder djupt skadligt för vårt land

Oklara förutsättningar skrämmer bort internationella investerare från Sverige. Det hävdar Thomas von Koch, EQT. – Det nationella intresset av att denna jätteindustri går Sverige förbi har jag inte lyckats lista ut, säger han.

Av webbtanten I Aktivt ägande

EQT är ett av Europas största private equity-företag med ett samlat kapital på cirka 290 miljarder kronor.

Ändå framstår EQT som en av Sveriges bäst bevarade hemligheter. Det mediala intresset tycks närmast obefintligt för det faktum att ett företag som startade 1994 med några få anställda i dag är en av Europas tyngsta PE-aktörer.

Ibland sägs det att förklaringen är att bolaget startades av Investor. Men hur stark Wallenberg-magin än må vara så är det inte en tillräcklig förklaring.

Nej. Förklaringen är helt enkelt att det mediala intresset är mest fokuserat på börsens bolag. Bolag utanför börsen anses av smått obegriplig anledning vara ointressanta.

Thomas von Koch är vd på EQT. Han har arbetat hårt för att tvätta bort den stämpel som riskkapitalbolagen fick i samband med mediedrevet mot Carema 2011.

EQT var en av initiativtagarna till branschorganisationen SVCA:s etiska kod och det är för honom en allvarlig, helt central fråga.

 • Mitt mål är att EQT ska bli det mest ansedda private equity-bolaget. Det är bara så vi kan attrahera de bästa talangerna och de viktigaste investerarna.
 • Helt centralt i detta är att visa den nytta vi gör, att vi bidrar till de samhällen där vi verkar, att vi skapar jobb.

Han är fundersam vad gäller bilden av EQT och branschen i Sverige.

 • Finns det inte en korrekt bild så finns det inte vad jag kallar ”a license to operate”. Då kommer vi att verka utomlands där det finns en helt annan attityd.
 • Vi är så stora nu att vi inte kan ducka för frågor. Vi tar alla intervjuer. Och, vill jag understryka, vi är mycket stolta över det vi gör.

EQT har drygt 300 institutionella investerare, har cirka 250 industriella rådgivare och har cirka 100 000 medarbetare i portföljbolagen i dag. Den samlade årliga försäljningen är cirka 15 miljarder euro.

När von Koch söker efter förklaringar till framgångssagan pekar han på några faktorer som varit viktiga.

 • Vi arbetar lokalt. Vi har nu kontor i 15 länder, men vi arbetar integrerat. Lokala men integrerade!
 • Vi vet att vi är smartare som kollektiv. Kanske är vi inga stjärnor… men vi är mycket kraftfulla som lag. Medarbetarna i EQT belönas som team. Vi är bättre lagspelare – det är en viktig förklaring till vår tillväxt.
 • Detta är ett nordiskt drag och det är en väldig styrka.

EQT präglas av ett antal grundvärderingar, fortsätter han:

 1. Vi är ambitiösa.
 2. Vi visar respekt mot alla.
 • Människor vill jobba med dem som är justa. De som försöker använda pengar som maktmedel gör mig tokig!
 1. Vi är transparenta. Då kan alla frågor lösas.
 2. Vi är industriella, inte finansiella.
 3. Vi är entreprenöriella.
 4. Vi är informella.

 

 • Med de värderingarna attraherar vi människor. EQT ska finnas om 100 år och kommer göra det om vi lever efter våra värderingar.

EQT lägger sedan 2012 nya fonder i EU istället för på Kanalöar – men inte i Sverige:

 • Det går inte. Skattelagstiftningen och Skatteverkets hantering av denna präglas av oförutsägbarhet.
 • I Luxemburg, Holland och Storbritannien får vi förhandsbesked från skattemyndigheten om vilka regler som gäller våra fonder. Det kan man aldrig få i Sverige.

De flesta av EQT:s många investerare är internationella, institutionella kapitalförvaltare. De kräver att få klara spelregler och det kan inte Sverige leverera.

 • – Det här betyder att svenska rådgivningsföretag – advokater, revisorer, managementkonsulter – går miste om miljarder i arvoden varje år. Det nationella intresset av att denna jätteindustri går Sverige förbi har jag inte lyckats lista ut.

Samma problematik med oklara förutsättningar för framtiden finns på välfärdsområdet.

 • Jag är övertygad om att svensk ekonomi framöver måste handla om tjänsteexport – det må vara hälsovård eller utbildning. Att skapa politiska hinder för detta är djupt skadligt för vårt land.

Vilka företag ser Thomas von Koch som särskilt intressanta i portföljen idag?

 • Bolaget IP Only bygger villafiber i stor skala. Mycket viktigt företag!
 • Anticimex som vi köpte från Ratos är idag ett av världens största företag för skadedjursbekämpning. Omsättningen har tredubblats.
 • Att ta fina bolag ut i världen har varit en viktig framgångsformel.
 • Academedia expanderar till Norge och Tyskland. I Sverige är expansion svårare, av politiska skäl. Vi vet inte vad som gäller.