1 juni, 2016

Missuppfattning att private equity är kortsiktigt

Rika, framgångsrika – och omgärdade av mystik. Private equity-fonderna pratar hellre om sina resultat än hur man nått dem. Men ”hemligheten” är egentligen bara skicklig företagsledning, menar Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi.

Av webbtanten I Aktivt ägande

I diskussionen om private equity söker en del efter dolda förklaringar till dessa fonders framgångar och attraktivitet.
Men i själva verket är det inte något mysterium. Det finns inga hemligheter, menar professor Per Strömberg:

Forskningen är i stort sett enig om att private equity är en bra form för företagsstyrning. Den ger ökad produktivitet, den ger högre tillväxt och den präglas av skicklig företagsledning.

Per Strömberg är sedan drygt tio år professor i finansiell ekonomi och specialist på riskkapitalbolag vid Handelshögskolan i Stockholm. Han var också med och grundade det nationella centrumet för finansforskning, Swedish House of Finance, som finansieras  av Vinnova och näringslivet.

Han doktorerade på Carnegie Mellon University, ett av världens främsta universitet för finansiell forskning, och var sedan i sju år professor på University of Chicago, ett annat världsledande universitet, där han fortfarande är adjungerad professor.

 Strömberg ger mig en bunt aktuella forskningsrapporter som alla ger samma besked.

Brown, Harris med flera skriver i ”What Do Different Commercial Data Tell Us About Private Equity Performance?” att deras databas “strengthens confidence in conclusions about the results of private equity investing”.

En fråga som ofta ställs i den svenska diskussionen är ”varför så kort ägande i private equity?”

  • Det är egentligen en missuppfattning.
  • De finansiella institutioner, pensionsfonder med mer, som investerar i private equity äger också börsaktier. Deras ägande av sådana aktier har oftast mycket kortare livslängd än det kapital som de binder i private equity-fonder. Fonderna har ett tioårigt liv, och äger sina bolag i sex år i genomsnitt.

Varför är just sex år en bra längd för ägande?

  • I det avtal mellan investeraren och den som sätter upp en fond finns det ofta regler som stipulerar att vissa nyckelpersoner ska vara kvar under hela fondens livslängd. Annars kan avtalet rivas upp. Man kan dock inte få dessa nyckelpersoner att stanna hur länge som helst. Så det begränsar hur långa fonder man kan ha.
  • En annan aspekt handlar om det faktum att investeraren i princip inte kan styra hur fondförvaltarna använder det kapital de getts ansvar för. Även om transparensen är högre i dag är det ganska naturligt att den investerande institutionen åtminstone efter tio år vill se resultatet.

Vad gäller venture capital konstaterar Strömberg dels att Europa i dag står starkt, dels att den tidigare fokuseringen på mycket tidiga skeden nu inte längre är aktuell då kapitalbehovet ofta är lågt. Det är i senare tillväxtskeden som finansiering från fonder behövs.

Här möter PE-fonderna andra aktörer som till exempel Atomico som grundades 2006 av Niklas Zennström och som investerat i över 50 företag på fyra kontinenter inkluderande Skype, Supercell, Rovio, Klarna, och The Climate Corporation.

På senare tid har det blivit allt vanligare att investerande institutioner vill direktinvestera i bolag som fonden förvärvar. Genom direktinvesteringen slipper institutionerna betala avgifterna till fonden.

En annan modell, som särskilt några kanadensiska investerare utvecklat, handlar om att själva sätta upp interna fonder. Då behöver man inte alls betala för fondförvaltningen. Vissa Sovereign Wealth Funds – statliga investeringsfonder – har på ett snarlikt sätt skapat egna, interna private equity-fonder.

Även den statliga sjätte AP-fonden, där Per Strömberg själv sitter i styrelsen, investerar i private equity-bolagens fonder. Så mycket som halva kapitalet ligger i sådana investeringar. AP6 gör också direktinvesteringar – då oftast tillsammans med PE-fonder.

Den här utvecklingen säger något om hur attraktiv ägarformen har blivit. Den säger också något om det förtroende som fonderna byggt upp under de senaste 30 åren, genom att skickligt och målmedvetet utveckla sina företag.