6 juli, 2016

Nordiska bolag i framkant

Miljö, sociala förhållanden och företagsstyrning blir allt viktigare för att säkra långsiktigt hållbar tillväxt. – De stora, nordiska private equity-företagen är föregångare, säger Mirja Lehmler-Brown på Aberdeen Private equity.

Av webbtanten I Aktivt ägande

Mirja Lehmler-Brown är senior investment manager på brittiska Aberdeen Private equity, Alternatives Division. Aberdeen är ett stort, oberoende, börsnoterat företag som förvaltar ett kapital på runt 300 miljarder brittiska pund. Ungefär 10 miljarder pund är investeringar i private equity. Det team som arbetar med dessa senare investeringar har vuxit från 15 personer till 40 och finns nu inte bara i Europa utan även i USA och i Asien.

Private equity har blivit allt viktigare för att nå de resultat som våra slutkunder, pensionärerna, vill ha, säger Mirja Lehmler-Brown.

Hon har examen från Handelshögskolan och har tidigare arbetat på Morgan Stanley, Goldman Sachs samt försäkringsbolaget Scottish Widows Investment Partnership. Det senare köptes upp av Aberdeen 2014: ett av flera förvärv som bidragit till att bolaget vuxit snabbt de senaste åren.

Mirja Lehmler-Brown ser tre distinkta faser i private equity-industrins utveckling:

 • I den första fasen var fokus finansiellt. Genom att belåna de förvärvade företagen och använda fördelaktiga strukturer fick man en bra avkastning på det egna kapitalet.
 • I den andra fasen krävdes det mycket mer för att nå ett bra resultat. Här kom det att handla om hur företagen leddes och sköttes. Fokus låg på det operativa och kostnadseffektivitet blev viktigt.
 • Nu lever vi i en tredje fas där inte minst de stora, nordiska private equity-företagen är föregångare. Fokus ligger på en långsiktigt hållbar tillväxt i portföljbolagen. Miljö, sociala förhållanden och företagsstyrning har fått stor betydelse.
 • Varför? Jo, därför att engagerade anställda presterar mer. Man får hög tillväxt på ett bra sätt.

Teamet är helt avgörande för hur en fond lyckas, menar Mirja Lehmler-Brown.

 • Jag vill känna teamen, känna deras kultur för att kunna bedöma deras förutsättningar att leverera resultat i framtiden.
 • När man investerar i en fond finns det ju inga portföljbolag i den. Allt handlar om förvaltarnas förmåga att leverera i framtiden. De måste kunna bygga bolag, skapa värde.

Hon understryker att det i Norden finns fondförvaltare med mycket skickliga team, och nämner välkända företag som EQT, Nordic Capital, FSN och Northzone.

Ofta, betonar hon, handlar det om långa relationer:

 • Vi började investera i EQT:s fjärde fond och i Nordic Capitals femte. Då var båda bolagen betydligt mindre än de är i dag.

För Aberdeen är det viktigt att man investerar i fonder som uppfyller höga krav. Ett oberoende, operativt due diligence-team granskar alla investeringar innan de görs.

 • Som investerare får vi löpande redovisningar från fonderna om vad som görs. Här är några fonder mycket duktiga på att ge gedigen information, till exempel om portföljbolags miljöeffekter. Nu kan man relatera ESG (environmental, social, governance) till ekonomiska resultat.

I denna ”tredje fas” av private equity har företagskulturen fått en allt större betydelse. Men det är inte den enda förändringen som skett. Många fonder har genomgått en generationsväxling. Konkurrensen har blivit tuffare.

Den nya digitala värld vi lever i innebär också stora förändringar, menar Mirja Lehmler-Brown.

 • Nordiska bolag konkurrerar i en global värld. Jag tror det passar svenska företag bra, eftersom det svenska perspektivet alltid varit utåtriktat.

I den svenska diskussionen har skattefrågorna – att fonder haft juridisk hemvist på Kanalöarna – spelat viss roll. Flera fonder har flyttat sin juridiska hemvist från Kanalöarna för att slippa negativ publicitet.

 • Det viktiga för oss som investerare i fonder är att avkastningen inte dubbelskattas.
 • Det finns bra legala strukturer både på Kanalöarna och i flera EU-länder.

Hur ser framtiden ut?

 • Det handlar om att bli bättre och bättre för att prestera, att hålla en avkastning på minst 12-15 procent.

Närområdet är fortsatt intressant, menar Mirja Lehmler-Brown: flera nordiska venture capital-fonder som restes 2006/2007 visar i dag mycket bättre resultat än de större europeiska buyout-fondernas.

 • Inte minst i de nordiska venture-bolagen, och i deras portföljbolag, arbetar människor från många nationer. Runt Stockholm finns en spännande företagsmiljö.
 • Några av de bolag som byggts stora – som Spotify och Klarna – inspirerar nu nästa generation IT-entreprenörer.